Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Program piprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Slovenska Bistrica v letu 2003           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2004           
Pravilnik o oskrbi z vodo v izrednih razmerah na območju Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka           
Odlok o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo “KUGL” Slovenska Bistrica           
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2003           
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu “Gradišče”           
Sklep o dopolnitvi programa priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 2000           
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na območju Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o predkupni pravici Občine Slovenska Bistrica           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor