Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Nadomestne volitve župana Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2005           
Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Slovenska Bistrica           
Spremembo odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica           
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Poljčane           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 2003           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2003           
Odlok o spremembi odloka o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica           
Odlok o lokacijskem načrtu za glinokop Pragersko v Občini Slovenska Bistrica           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica           
Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu za glinokop Pragersko v Občini Slovenska Bistrica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor