Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2006           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2005           
Odredbo o razporeditvi polnega delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v Občinski upravi Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi športnih objektov v Občini Slovenska Bistrica           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Boldirev na Pragerskem           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo Žmitek in Močnik v Črešnjevcu           
Pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2004           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za poslovno, proizvodno, trgovski center ERSIM v Slovenski Bistrici           
Pravilnik o merilih in kriterijih za določanje višine priključnine za priključitev na vodovodno omrežje           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici           
Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju podjetniške cone            
Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo Boldirev na Pragerskem           
Program priprave lokacijskega načrta za Apartmajsko naselje na Treh kraljih           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor