Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2007           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Žmitek v Črešnjevcu           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 22. oktobra 2006           
Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 22. oktobra 2006           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2005           
Odlok o poimenovanju novih ulic ter preimenovanju dela ulic v naselju Slovenska Bistrica           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2006           
Program priprave lokacijskega načrta Sončni Zafošt           
Program priprave lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2           
Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Žmitek v Črešnjevcu           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Makole           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor