Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar-marec 2008           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2007           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Slovenska Bistrica           
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Slovenska Bistrica           
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev odlagališča Pragersko           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o lokacijskem načrtu za apartmajsko naselje na Treh kraljih na Pohorju           
Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2           
Odlok o načinu izvajanja in o podelitve koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Slovenske Bistrica           
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2006           
Spremembe Statuta Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor