Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2009           
Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009           
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za vrstne hiše v Gaju pri Pragerskem           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Sklep o ukinitvi status zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi status zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ob potoku           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2008           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska pozidava Fošt v Keblju           
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica           
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjske soseske Kugl 2           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Oton Župančič« Slovenska Bistrica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor