Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev javne poti JP št. 943911 Ingoličeva ulica na Zgornji Polskavi           
Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2010           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2009           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi           
Tržni red na tržnici v Slovenski Bistrici           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta del območja Spodnja Polskava           
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »Bistriška vrata« v Občini Slovenska Bistrica           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o spremembi Pravilnika Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Odlok o spremembi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor