Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2011           
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste           
Poročilo rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 10. oktobra 2010           
Poročilo o izidu II. kroga volitev za župana Občine Slovenska Bistrica dne 24. 10. 2010           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno-stanovanjsko zazidavo PTZ Bistrica           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2010           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Jožef”           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Zgornja Bistrica 2”           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Rubnik” na Spodnji Polskavi           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica           
Poslovnik občinskega sveta           
Statut Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2009           
Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Slovenska Bistrica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor