Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica za leto 2012           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2011           
Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2012           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2010           
Sklep o ukinitvi status zemljišča družbena lastnina – v splošni rabi           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave »Zgornja Bistrica 2«           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Tirgot – Sernčeva ulica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka           
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred           
Sklep o razpisu naknadnih in ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Leskovec – Stari Log           
Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava           
Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor