Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar-marec 2013           
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2011           
Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekreacijsko turistični center Trije kralji           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec (Bukovec)           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Slovenska Bistrica           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Pravilnik o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo “Bistrica”           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o višini cene storitve pomoči na domu           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor