Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2014            
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo »Boldirev« na Pragerskem            
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-stanovanjsko zazidavo »PTZ z.o.o. v Slovenski Bistrici«            
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.            
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Slovenska Bistrica – Dvorec Zgornja Polskava            
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice            
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu            
Odlok o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor