Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl« Slovenska Bistrica           
Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vrstne hiše v Gaju pri Pragerskem           
Sklep o soglasju s spremembo občinske meje z Občino Slovenska Bistrica in Občino Poljčane           
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Sklep o soglasju s spremembo občinske meje med Občino Slovenska Bistrica in Občino Oplotnica           
Sklep o soglasju s spremembo občinske meje z Občino Slovenska Bistrica in občino Slovenske Konjice           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Krajevni ljudski odbor Spodnja Polskava           
Sklep o soglasju s spremembo občinske meje med Občino Slovenska Bistrica in Občino Rače - Fram           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2019           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje in vpisu zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Tirgot – Sernčeva ulica           
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Slovenska Bistrica           
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro in vpisu zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor