Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenska Bistrica - I. obravnava            
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - II. obravnava           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica – II. obravnava           
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda vrtec »Otona župančiča« Slovenska Bistrica - I. obravnava           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica — I. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2019 – II. obravnava           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenska Bistrica – II. obravnava           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenska Bistrica – I. obravnava           
Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Slovenska Bistrica – skrajšani postopek           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica – I. obravnava            
Predlog Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2019 – I. obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Tirgot – Sernčeva ulica – I. obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor