Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Program priprave urbanističnega načrta odlagališče komunalnih odpadkov in urbanističnega načrta kamnolom (v nadaljevanju: UN ODLAGALIŠČE in UN KAMNOLOM)           
Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003 v Občini Gornji Grad           
Program priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1886 – 2000, dopolnjen 1989 in srednjeročnega družbenega plana občine Mozirje za obdobje 1986 – 1990 dopolnjen 1989 – za območje občine Gornji Grad - dopolnitev 2002.           
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – obrtna stanovanjska cona Spodnji trg           
Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za območje Okolica in območje Zahod           
Sklep o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fran Kocbek, Gornji Grad           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornji Grad           
Odlok o ustanovitvi, organiziranosti in načinu dela krajevnih odborov           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Gornji Grad           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Gornji Grad           
Odlok o oglaševanju v občini Gornji Grad           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor