Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Grad           
Odlok o razglasitvi Ramšakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "Medobčinski inšpektorat"           
Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009  v občini Gornji Grad           
Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev Letnega programa športa v Občini Gornji Grad           
Sklep o sofinanciranju stroškov dietne prehrane predšolskih in šolskih otrok v OŠ Frana Kocbeka           
Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Gornji Grad           
Sklep           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Lenart pri Gornjem Gradu           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve v Državni zbor Republike Slovenije 2008 na območju občine Gornji Grad           
Sklep o oceni stanja pri pripravi Lokacijskega načrta kamnoloma Lenart pri Gornjem Gradu            
Sklep o oceni stanja in pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu športnih igrišč osnovne šole Frana Kocbeka v Gornjem Gradu            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE"           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2007           
Sklep           
Poslovnik nadzornega odbora Občine Gornji Grad           
Sklep           
Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna           
Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008  v občini Gornji Grad           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor