Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Grad v obdobju januar - marec 2015           
Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2014            
Preklic Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Gornji Grad           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane občinskega sveta 05. oktobra 2014 v Občini Gornji Grad           
Poročilo o izidu volitev za župana 19. oktobra 2014 v Občini Gornji Grad           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Gornji Grad           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice predsednice Občinske volilne komisije Občine Gornji Grad           
Sklep o izdaji soglasja k lastni ceni za zbiranje in prevoz mešanih in komunalnih odpadkov in lastni ceni zbiranja in prevoza bioloških odpadkov ter k ceni za uporabo javne infrastrukture           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2013           
Letni program kulture v Občini Gornji Grad za leto 2014           
Letni program športa Občine Gornji Grad za leto 2014           
Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Gornji Grad v najem           
Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor