Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna           
Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016 v občini Gornji Grad           
Pravilnik o dodeljevanju izrednih denarnih pomoči v Občini Gornji Grad           
Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016           
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta občine Gornji Grad           
Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2015           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2015           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Grad za programsko obdobje 2015-2020           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Grad           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2014           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o izdaji soglasja k lastni ceni za zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov in lastni ceni zbiranja in prevoza bioloških odpadkov ter k ceni za uporabo javne infrastrukture za leto 2015           
Letni program športa Občine Gornji Grad za leto 2015           
Letni program kulture v Občini Gornji Grad za leto 2015           
Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor