Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016 v občini Gornji Grad           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju izrednih denarnih pomoči v Občini Gornji Grad           
Predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Gornji Grad – I. obravnava           
Predlog Statuta Občine Gornji Grad – I. obravnava           
Predlog Sklepa o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna           
Predlog Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016 - II. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016 - I. obravnava           
Predlog Odloka o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2015           
Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za izvedbo investicije "Ureditev lokalne ceste LC 107020 Rogačnik - Lenart - Mačkin kot - Amer"           
Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni           
Predlog Sklepa o zadolževanju Komunale d.o.o. Gornji Grad za nakup opreme           
Predlog Sklepa o doplačilu oskrbovanih stroškov v programu Mreža stanovanjskih skupin           
Predlog Odloka o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2015           
Predlog Sklepa o povišanju cene za uporabo počitniške hišice v Termah Čatež           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Grad za programsko obdobje 2015-2020           
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode           
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo           
Predlog Sklepa o brezplačnem prenosu POŠ Bočna od Krajevne skupnosti Bočna na Občino Gornji Grad           
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Gornji Grad           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2014 - skrajšani postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor