Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Obvezne razlage šestega odstavka druge točke 9. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu športnih igrišč Osnovne šole Frana Kocbeka v Gornjem Gradu (UG ZSO št. 3/1999, 15/2009, 2/2010) - hitra obravnava           
Predlog Odloka o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016           
Predlog Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2017 - II. obravnava           
Predlog Letnega programa športa v Občini Gornji Grad za leto 2017           
Predlog Letnega programa kulture v Občini Gornji Grad za leto 2017           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017 v občini Gornji Grad           
Predlog Obvezne razlage šestega odstavka druge točke 9. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu športnih igrišč Osnovne šole Frana Kocbeka v Gornjem Gradu (UG ZSO št. 3/1999, 15/2009, 2/2010)           
Predlog Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2017 - I. obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje - I. obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje - I. obravnava           
Predlog Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Gornji Grad           
Predlog sprememb in dopolnitev Letnega programa kulture Občine Gornji Grad za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varovanju pitne vode v zajetjih na območju Občine Gornji Grad - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Gornji Grad           
Predlog Odloka o ustanovitvi, organiziranosti in načinu dela krajevnih odborov — uradno prečiščeno besedilo            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organiziranosti in načinu dela krajevnih odborov – skrajšani postopek           
Predlog sprememb in dopolnitev Letnega programa športa Občine Gornji Grad za leto 2016           
Predlog Odloka o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2015 — II. obravnava            
Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor