Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o spremembi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2019.           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o sprejetju Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo           
Sklep o sprejetju Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode           
Sklep o odkupu zemljišča            
Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji grad           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Gornji Grad           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornji Grad           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Grad           
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Gornji Grad           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Grad za leto 2018           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Gornji Grad           
Letni program športa Občine Gornji Grad za leto 2019           
Letni program kulture v Občini Gornji Grad za leto 2019           
Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2019           
Sklep o ustanovitvi Odbora za kmetijstvo Občine Gornji Grad           
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornji Grad           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor