Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem (Ravne-Prevalje)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji (Ravne-Prevalje)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje (Ravne-Prevalje),            
Odlok o spremembi območja naselja Stražišče in Dobja vas (Ravne-Prevalje)           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o priznanjih in nagradi Občine Ravne-Prevalje           
Sklep Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca (Ravne-Prevalje)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem           
Poslovnik o delu komisije za občinska priznanja in odlikovanja (Ravne)           
Odredba o določitvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Ravne-Prevalje           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Ravne-Prevalje           
Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Ravne-Prevalje           
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi (Ravne-Prevalje)           
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi (Ravne-Prevalje)           
Odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne-Prevalje           
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi (Ravne-Prevalje)           
Odlok o spremembah odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja (Ravne-Prevalje)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje           
Odlok o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje, njihova priklopna vozila, ter vozila UNIMOG na območju Občine Ravne-Prevalje           
Sklep pravil in kriterijev za dodelitev socialnih stanovanj (Ravne-Prevalje)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor