Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2003           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem           
Odlok o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb distribucije zemeljskega plina, distribucije toplote in o podelitvi koncesije v Občini Ravne na Koroškem           
Odlok o javnem glasilu Občine Ravne na Koroškem           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Obrtne cone Dobja vas           
Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Ravne na Koroškem           
Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne na Koroškem           
Spremembe pravilnika o dopolnitvi pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ravne na Koroškem           
Spremembe pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti           
Sklep, št. 595 o sprejetju odloka o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih voda in padavinskih voda           
Sklep, št.600 o ukinitvi javnega dobra            
Sklep, št.601 o ukinitvi javnega dobra in o prodaji stavbnega zemljišča           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta rekonstrukcije dovozne ceste JP 850670 v naselju »Breznik« v Kotljah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor