Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Ravne na Koroškem           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor           
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem           
Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2009           
Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem           
Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem           
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na Koroškem           
Odlok o varstvu javnega reda v Občini Ravne na Koroškem           
Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih površin v Občini Ravne na Koroškem           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2007           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Ravne – III. faza           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški zavod za kulturo           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor           
Dopolnitev Statuta Športnega zavoda Ravne na Koroškem           
Odlok o podelitvi koncesije gradenj za obnovo in vzdrževanje OŠ Koroški jeklarji           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ravne na Koroškem           
Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost           
Poslovnik o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor