Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 879 – Koroški Selovec           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračunavanje občinskih taks za uporabo javnih površin in javnih mest v Občini Ravne na Koroškem           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov v vrtcu Ravne na Koroškem           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem           
Sklep o začasnem financiranju Občine Ravne na Koroškem v obdobju januar - marec 2014           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2013           
Sklep o ustanovitvi skupnega organa za izvrševnaje ustanoviteljskih            
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log d.o.o.           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje KS 01 SP - območje počitniških hiš           
Pravilnik o določitvi protokolarnih dogodkov v Občini Ravne na Koroškem           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kotlje           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju            
Poslovnik Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem           
Statut Občine Ravne na Koroškem            
Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ravne na Koroškem           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem           
Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor