Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2000           
Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 1999           
Odlok o pomožnih objektih v Občini Benedikt           
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Benedikt           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Benedikt           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Benedikt           
Odlok o občinskih cestah v Občini Benedikt           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah in povračilih stroškov članov delovnih teles v Občini Benedikt           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Benedikt           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 1999           
Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev           
Poslovnik Občinskega sveta občine Benedikt           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Benedikt           
Statut Občine Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor