Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2000           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2001           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Benedikt II           
Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt           
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko-poslovni kompleks Benedikt I           
Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Benedikt           
Odlok o prazniku Občine Benedikt           
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt           
Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Benedikt           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko poslovni kompleks Benedikt            
Odlok o grbu in zastavi Občine Benedikt           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 1999           
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Benedikt           
Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod ugodnejšimi pogoji za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor