Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2001           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Benedikt           
Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Benedikt           
Odlok o spremembi odloka o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Benedikt           
Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono Benedikt II           
Program opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Benedikt v letih 2001 in 2002           
Sklep o določitvi višine letne vzdrževalnine za pokopališče za leto 2001           
Sklep o določitvi cene za uporabo mrliške veže pokopališča v Benediktu za leto 2001           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2000           
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt           
Pravilnik o podrobni vsebini priznanj in vodenju evidence v Občini Benedikt           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001           
Odlok o priznanjih Občine Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor