Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o računovodstvu           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2003           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Benedikt           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2002           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Benedikt           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Benedikt           
Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Benedikt           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2003           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Benedikt           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2001           
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Benedikt           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Benedikt           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Benedikt           
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Benedikt           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za območje Občine Benedikt – spremembe in dopolnitve v letu 2002           
Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost           
Odlok o turistični taksi v Občini Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor