Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2004           
Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt           
Sklep o določitvi zneska individualnega priključka na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Benedikt           
Sklep o določitvi zneska individualnega priključka na javno vodovodno omrežje v Občini Benedikt           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt za leto 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt           
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Benedikt           
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2003           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2002           
Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Benedikt           
Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Benedikt           
Odlok o spremembi meje med naseljema Benedikt in Štajngrova           
Odlok o združitvi naselij Benedikt in Ženjak v enovito naselje Benedikt           
Odlok o preoštevilčbi naselja Štajngrova           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o preimenovanju naselja Benedikt v Slovenskih goricah v naselje Benedikt           
Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah in povračilih stroškov članov delovnih teles v Občini Benedikt           
Sklep o začasnem zadržanju izvajanja 6.a člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor