Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2005           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2004           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2004           
Odlok o spremembi odloka o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Benedikt za leto 2004           
Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt           
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Benedikt           
Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Benedikt, spremembe in dopolnitve v letu 2002           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2003           
Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca Benedikt           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Benedikt           
Odlok o imenovanju Slovenske ulice v naselju Benedikt           
Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2003           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor