Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi stalnih delovnih teles občinskega sveta, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela           
Sklep o začasnem financiranju Občine Benedikt v obdobju januar–marec 2007,           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Benedikt           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Benedikt           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Benedikt           
Statut Občine Benedikt           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Benedikt           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Benedikt           
Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Benedikt           
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2005           
Odlok o imenovanju Jurčičeve ulice v naselju Benedikt           
Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine Benedikt v plačni razred           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališča in opravljanja pogrebnih storitev v Občini Benedikt           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2006           
Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu ter o urejanju in vzdrževanju pokopališča v Občini Benedikt           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor