Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2007           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2008           
Sklep o določitvi števila otrok v kombiniranem oddelku vrtca Benedikt           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Benedikt           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2007           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP v Občini Benedikt           
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Benedikt           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2006           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2007           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2007           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor