Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2008           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2009           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Benedikt           
Odlok o plakatiranju v Občini Benedikt           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2007           
Odlok o turistični taksi v Občini Benedikt           
Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2008           
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor