Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011           
Odlok o rebalansu III proračuna Občine Benedikt za leto 2010           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Benedikt           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Benedikt           
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za leto 2010           
Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Benedikt           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Benedikt           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Benedikt           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Benedikt           
Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju naselij Benedikt, Sveti Trije Kralji in Štajngrova           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2009           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2010           
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor