Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2012           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR«           
Odlok o rebalansu proračuna občine Benedikt za leto 2011           
Sklep o začasnem financiranju občine Benedikt v obdobju januar – marec 2012           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v občini Benedikt           
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Benedikt           
Sklep o določitvi plačila za program vrtca v času poletnih počitnic           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP v občini Benedikt           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Benedikt           
Poslovnik občinskega sveta Občine Benedikt           
Statut občine Benedikt           
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu za uporabnike           
Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt           
Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2010           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2011           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2011           
Sklep o začasnem financiranju Občine Benedikt v obdobju januar–marec 2011           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor