Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2012           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2013           
Sklep o začasnem financiranju občine Benedikt v obdobju januar – marec 2013           
Pravilnik o uporabi Športne dvorane Benedikt           
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Benedikt           
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu za uporabnike            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o proračunu občine Benedikt za leto 2012           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt           
Zaključni račun proračuna občine Benedikt za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor