Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2014           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2013           
Odlok o pokopališkem redu za pokopališče v Občini Benedikt           
Pravilnik o podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom Občine Benedik           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejema otrok v Vrtec benedikt           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP BE 15 (nova stanovanjska soseska)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2013           
Naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Benedikt in Okoljskega poročila k dopolnjenemu osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Benedikt           
Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2012           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja otrok v vrtec Benedikt           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2013           
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Benedikt           
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Benedikt           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Benedikt           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Benedikt           
Sklep o začetku postopka priprave OPPN za območje EUP BE 15 (nova stanovanjska soseska)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor