Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Benedikt v obdobju januar - marec 2015           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2015            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2014            
Poročilo o izvolitvi članov Občinskega sveta Občine Benedikt           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Benedikt           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP BE 15 (nova stanovanjska soseska)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Benedikt           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor"           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2014           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014           
Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2013           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Benedikt           
Sklep o določitvi cene najemnine za poslovne prostore v Občini Benedikt za 1m2 v letu 2014           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor