Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2016            
Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt           
Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE v Občini Benedikt           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Benedikt           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Benedikt           
Popravek Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Benedikt           
Popravek Pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom Občine Benedikt           
Popravek Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Benedikt           
Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2014           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2015           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor