Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2016           
Predlog Sklepa o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Benedikt za leto 2016           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt - druga obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt - druga obravnava           
Predlog Sklepa o sprejetju cenika uporabe športne dvorane Benedikt           
Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Benedikt za šolsko leto 2015/2016           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Benedikt za leto 2015           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturnih dejavnosti v občini Benedikt           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Benedikt           
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - prva obravnava           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt - prva obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt - prva obravnava           
Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu za uporabnike           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za občine Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Benedikt in Cerkvenjak za leto 2015           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Benedikt za leto 2014           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt za leto 2015           
Predlog Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2015 - dopolnjen predlog proračuna            
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt - druga obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt - druga obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor