Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Letni program kulture v Občini Benedikt za leto 2017           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2017           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju občine Benedikt za leto 2017           
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za leto 2016           
Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE v Občini Benedikt           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom Občine Benedikt           
Sklep o potrditvi cenika storitev javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v občini Benedikt           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP "BE 11 - širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje"           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2016           
Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2015           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2016           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor