Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Letnega programa kulture v Občini Benedikt za leto 2017           
Predlog Sklepa o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Benedikt za leto 2017           
Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Benedikt - druga obravnava           
Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2017           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017           
Predlog Sklepa o sprejetju Letnega programa športa v Občini benedikt za leto 2017           
Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Benedikt - prva obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2017           
Predlog Odloka o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za leto 2016           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju občine Benedikt za leto 2017           
Predlog Sklepa o določitvi cene najemnine za poslovne prostore v Občini Benedikt za 1m² v letu 2017           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območju občine Benedikt za leto 2016           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom Občine Benedikt           
Predlog Sklepa o začetku postopka podelitve koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni za področje družinske medicine           
Predlog Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart - prva obravnava           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt - prva obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt - prva obravnava           
Dopolnjen predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2016           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2016 - skrajšani postopek           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Benedikt za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor