Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Benedikt           
Predlog Sklepa o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Benedikt za leto 2018            
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018           
Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2018           
Predlog Lokalnega programa kulture Občine Benedikt za obdobje 2018-2021           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju občine Benedikt za leto 2018           
Predlog Letnega programa športa v Občini Benedikt za leto 2018           
Predlog Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2018           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno – industrijsko cono Benedikt II - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt - prva obravnava           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2017           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP BE-11 (širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje) - druga obravnava           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Benedikt           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP BE-11 (širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje) - prva obravnava           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Benedikt           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi športne dvorane Benedikt           
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Benedikt – skrajšani postopek           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Benedikt za leto 2016           
Predlog Odloka predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt - druga obravnava            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor