Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Benedikt v obdobju januar – marec 2019           
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Benedikt           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2019           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019           
Odlok o rebalansu III proračuna Občine Benedikt za leto 2018           
Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt           
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za leto 2018           
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt           
Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem           
Pravilnik o uporabi prostorov doma kulture Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt           
Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami           
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Benedikt           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2018           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Benedikt           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Benedikt           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt           
Statut Občine Benedikt           
Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor