Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt           
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za leto 2018           
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt           
Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem           
Pravilnik o uporabi prostorov doma kulture Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt           
Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami           
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Benedikt           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2018           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Benedikt           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Benedikt           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt           
Statut Občine Benedikt           
Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt           
Sklep o sprejemu Lokalnega programa kulture Občine Benedikt za obdobje 2018-2021           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju občine Benedikt za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor