Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o rebalansu III proračuna Občine Benedikt za leto 2018 - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Benedikt           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju občine Benedikt za leto 2019           
Predlog Odloka o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za leto 2018           
Predlog Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt            
Predlog Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem           
Predlog Pravilnika o uporabi prostorov Doma kulture Benedikt           
Predlog Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2018           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Benedikt - skrajšani postopek           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt - II. obravnava           
Predlog Statuta Občine Benedikt - II. obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Benedikt za leto 2017           
Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt - II. obravnava           
Predlog Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem           
Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt - I. obravnava           
Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt - I. obravnava           
Predlog Pravilnika o uporabi prostorov Doma kulture Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor