Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju volilne komisije Občine Majšperk           
Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Majšperk           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Majšperk           
Sklep o potrditvi delitvene bilance med osnovnima šolama “Martin Kores” Podlehnik in Žetale           
Odredba o spremembi odredbe o načinu financiranja za modernizacijo in vzdrževanje lokalnih ter krajevnih cest           
Sklep o spremembi Statuta Občine Majšperk           
Sklep o določitvi javnega interesa na področju kulture           
Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Majšperk           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol           
Sklep o delitvi premoženja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Martina Koresa Podlehnik           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Žetale           
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov           
Odlok o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilo za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Majšperk           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 1996           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Majšperk v letu 1996           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 1995           
Odlok o merilih in kriterijih za povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Majšperk           
Odlok o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 1995           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor