Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, za uvedbo samoprispevka po krajevnih skupnostih v Občini Majšperk           
Sklep o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Žetale           
Odlok o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Majšperk           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka po krajevnih skupnostih v Občini Majšperk           
Odlok o priznanjih v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majšperk           
Odlok o grbu in zastavi Občine Majšperk           
Pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Majšperk           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majšperk           
Sklep o izvajanju lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Majšperk           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 1997           
Odlok o spremembi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Majšperk           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovne šole Majšperk           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 1996           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996           
Sklep o vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov in vrednosti povračil za izkoriščanje in rabo pitne vode           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 1996           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovne šole Žetale           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor