Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Majšperk v prvem polletju 1999           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 1998           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Majšperk in v Občini Žetale           
Sklep o razrešitvi in imenovanju v svet javnega zavoda           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Majšperk           
Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Majšperk           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana v novoustanovljeni Občini Žetale           
Sklep o imenovanju volilne komisije v novoustanovljeni Občini Žetale           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana Občine Majšperk           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Majšperk           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 1998           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majšperk           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Žetale           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov           
Sklep o izločitvi oddelkov malih šol in enote vrtca           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju nadzornega odbora Občine Majšperk           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju volilne komisije Občine Majšperk           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor