Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Majšperk za leto 2001           
Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Majšperk           
Program priprave in sprememb planskih aktov Občine Majšperk           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2000           
Odlok o spremembi odloka o merilih in kriterijih za povračila in povečanje kapacitet obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk           
Odlok o lokalni turistični organizaciji           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 1999           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov           
Odlok o spremembi odloka o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor