Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Majšperk za leto 2002           
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Majšperk           
Sklep o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Sklep o povišanju cen programa vrtca Majšperk           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2001           
Sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov           
Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Majšperk           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovne šole Majšperk           
Odredba o spremembi odredbe o načinu financiranja za modernizacijo in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov           
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2001           
Odlok o omejitvi cestnega prometa na trgu Ptujska Gora           
Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o kriterijih in merilih za določanje dežurnih prodajaln           
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja iz proračuna Občine Majšperk za leto 2001           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2000           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Majšperk           
Pravilnik o denarni pomoči za novorojence           
Sklep o povišanju najemnin za poslovni prostor           
Sklep o povišanju cen programa vrtca Majšperk           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor